Frodighet for 90 år siden

Til alles glede står nå Musikkpaviljongen i Byparken rett og fint, og den er tilbakeført til sin opprinnelige skikkelser fra 1888.