Over 20.000 i politisk streik

Stavanger: Nær 12.000 verftsarbeidere la i ettermiddag ned arbeidet i politisk streik. De kriserammede verftene fikk med seg rundt 10.000 arbeidere langs kysten og på plattformene i sympatistreik.