75 mils strømledning fra England til Norge

Statnett SF har fått klarsignal til å opprette en 750 kilometer lang likestrømsforbindelse fra England til Kvilldal i Rogaland.