Flest branner hos uføretrygdede, enslige menn

Risikoen for brann er fem ganger større i boliger hvor det bor enslige, uføretrygdede menn i alderen 30-49 år, enn i andre boliger.