- Frp-utbrytarane har rett til DLF-navnet

Frp-utbryterne med Dag Danielsen og Fridtjof Frank Gundersen i spissen har retten til Det Liberale Folkepartiet (DLF).