Forbud mot tåke- og kurvelys med nærlys

Det blir forbudt for biler og motorsykler å bruke kurvelys og tåkelys sammen med nærlys.