Vil vurdere Hosein-saken på nytt

Riksadvokaten vil vurdere kravet fra advokat John Christian Elden om at tiltalebeslutningen mot Gamal Hosein må trekkes tilbake. Elden mener tiltalen er tatt ut på sviktende grunnlag.