Det kom en hval til Halsa

Spekkhoggere jager i flokk. Inn i fjordene - og ut igjen. Litt underlig derfor med den enslige spekkhoggeren som slo seg til ro på Nordmøre i september. Helt til man skjønte at det var selveste Keiko som var kommet til Halsa...