Mer lønn til flinke lærere

I de fleste kommunene og fylkene i landet er det nå inngått avtaler om at rektor kan gi mer lønn til de beste lærerne.