Romslege dispensasjonar

Av åtte sjukepleiarar som er tekne ut i streik ved Voss sjukehus, er der berre to som streikar på heiltid.