Elevresultat på nettet fra 2003

Neste år skal du vite hvor godt elevene ved nærmeste skole gjør det på tester og prøver. Kristin Clemet vil opprette en ny, stor databank for skolekvalitet.