Hermer etter rikingene

Dersom man kan bedømme folk etter hvilket kjøleskap de skaffer seg, streber mange nordmenn etter å bli «advokater» og «meklere».