Lærere sykmelder seg minst

Lærere sykmelder seg lite sammenlignet med andre yrkesgrupper, og er den friskeste gruppen i kommunesektoren.