Sterke bilder i retten

Verken Per eller Veronica Orderud var til stede da Nes herredsrett fredag ettermiddag gikk gjennom de grusomme funnene på åstedet for trippeldrapet.