- Flommen truer oppdrettslaksen

Frederic Hauge i Bellona tror flommen i Europa vil føre til en algeoppblomstring langs norskekysten som kan true både oppdrettslaks og annen fisk.