Lurt til å hogge ned 1.200 trær

En skogeier lot seg lure av en spøk til å hogge ned nærmere 1.200 trær på Tofteland i Vest-Agder.