- 300 fanger er feilplassert

Minst 300 fanger i norske fengsler er enten for farlige eller for syke for fengslene de er plassert i, viser en undersøkelse utført av Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund.