Flertall for nye MTB-er

Flertallet på Stortinget sier ja til bygging av nye missiltorpedobåter (MTB-er), og vil øke de årlige bevilgningene til Forsvaret med et par milliarder.