Kan bli forgiftet av EU-pålegg

Norske barn kan bli vitaminforgiftet dersom Norge aksepterer EUs barnematdirektiv, frykter norske ernæringsmyndigheter. Stortingsflertallet har alt godtatt en rekke av matdirektivene fra Brussel.