Naturvernere reagerer på Snøhvit-forslag

Naturvernforbundet reagerer på at finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen foreslår en lovendring som kan åpne for utbygging av Snøhvit-feltet utenfor Finnmarkskysten.