Tysnes held knallhardt på buplikt

Tysnes vil ikkje vera ferieparadis for utflytte bygdefolk. Kommunen trugar med tvangssal av sju gardar, dersom eigarane ikkje flytter inn til jul.