Piskar partisekretæren

Ranveig Frøiland meiner at partisekretær Solveig Torsvik og folk i regjeringsapparatet må ta skulda for valnederlaget.