Trolig ny statsminister

Kjell Magne Bondevik vil etter alt å dømme ta tilbake statsministerstolen fra Jens Stoltenberg om drøyt to uker.