WWF opprørt over ja til hvaleksport

Oslo: WWF Norge er kraftig opprørt etter at det åpnes for eksport av hvalprodukter.