Enighet om lønnsavtale for politifolk på reise

En avtale om mer lønn og en ekstra fridag gjør at politifolk som er med på å transportere asylsøkere til land langt fra Norge, gjenopptar arbeidet mandag.