EU planlegger heleuropeisk helsekort

EU planlegger å introdusere et helsekort som vil gjøre det mulig for alle EU-borgere å få medisinsk behandling i alle de 15 EU-landene.