Nye regler om tvangsbruk overfor demente

Vil du være trygg mot overgrep dersom du blir dement og ute av stand til å ta vare på deg selv? Kan du bli satt i reimer fordi kommunen skal spare penger?