Høytlønte sykepleiere til leie

Sykepleiere sier opp jobben i hopetall og leier seg i stedet ut til sykehus og sykehjem via vikarbyråer til langt bedre betaling.