Angriper symptomene

Siden 70-tallet har klientstrømmen fra arbeidslivet til trygdesystemet stått på den politiske dagsorden.