Brannen ved Essos raffineri i Tønsberg er slokket

Brannen ved Essos raffineri på Slagentangen i Tønsberg kommune er slokket, bekrefter brannvesenet og politiet.