God dialog med naboen

I Bergen kommune får de årlig inn rundt 3000 klager i forbindelse med at naboen ønsker å bygge eller forandre noe på eiendommen sin.