You speak English? Yes, I am!

Vi nordmenn trur ofte at vi er flinkare til å snakke engelsk enn vi faktisk er.