Handler kvoter for milliarder

Handel med CO2-kvoter er blitt en milliardgeskjeft. Fortsatt er det en utfordring å organisere kvotehandelen slik at resultatet blir mindre utslipp av gasser som skader klimaet.