- Så ut som et bombenedslag

Carl Erik Eriksen våknet av at naboblokken raste sammen.