Mer kreft i Sjøforsvaret

Det er mer kreft blant militært personell i Sjøforsvaret enn i andre deler av befolkningen.