Lammes av kjøttmangel

Påskeegg importeres fra Sverige - påskelammet hentes fra andre siden av kloden.