– Uheldig for voldtektsofre

Over halvparten av voldtektsdømte som anker, blir frifunnet av juryen i lagmannsretten. – Problematisk, mener Riksadvokaten, som vil fjerne juryordningen.