Drikk på doen

Toalettet på Knettsetra i Trysil får egen skjenkebevilling. Det har lokalpolitikerne bestemt.