- Bedre for minstepensjonistene

Regjeringen mener at pensjonistenes talsmenn tar feil og skyter over målet med sin kritikk. Også minstepensjonistene får økt kjøpekraft, mener de.