Mer mobbing, men stor trivsel

Fire år etter at det første «manifestet mot mobbing» ble underskrevet, er mobbing fremdeles en del av skolehverdagen for mange.