Seks norske oppdrettsselskap granskes

EU starter nå den omfattende granskingen av norske oppdrettsselskap som er blitt beskyldt for dumping.