Fra røykfri til tobakksfri verdensdag

Verdens røykfrie dag har endret navn. Fra 31. mai skal dagens navn være Verdens tobakksfrie dag. Og det skyldes snusen.