Skadet i påleggsmaskin

Kvinne alvorlig skadet i en påleggsmaskin.