Stortinget går for Goliat-utbygging

Alt er klart for den videre prosessen mot utbygging av Goliat-feltet nord for Hammerfest. Et stort flertall på Stortinget stiller seg bak planene.