Boutgiftene tærer på barnefamiliene

Boutgiftene for single og småbarnsfamilier har doblet seg på ti år. Flere ber om hjelp til å få orden på økonomien.