Forsvinn i storbyane

Nynorsk har aldri stått sterkt i landets storbyer, men no er nynorsk som hovudmål i ferd med å forsvinne frå byskulane.