Punger ut til flere fedre

Ved utgangen av 2008 fikk 633.498 utbetalt barnetrygd. Det er 8547 flere enn året før.