Dystert og usikkert i 2009

Finansminister Kristin Halvorsen (SV) frykter at arbeidsledigheten vil komme opp i 4 prosent mot slutten av året. Norge vil trolig få nullvekst i 2009.