Ap frem i nok en måling

De rødgrønne styrker seg, men mangler fremdeles fire mandater for rent stortingsflertall.