Barnehageløftet ryker

Bergen er en av landets kommuner som har problemer med å nå full barnehagedekning i 2008.